აქტიური ნივთიერებების შემუშავება

ჩვენ შევქმენით უახლესი ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროა როგორც ტრადიციული, ისე ე.წ. ძლიერმოქმედი (HP) აქტიური ნივთიერებების შესამუშავებლად. რაც შეეხება ძლიერმოქმედ აქტიურ ნივთიერებებს, ჩვენი თანამშრომლები ნივთიერებებთან მუშაობენ სრული იზოლირებით და იყენებენ სპეციალურ ხელთათმანებს ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობის გამოყენებისთვის - რომელიც მოთავსებულია გამჭვირვალე, დახურულ იზოლატორში. თანამედროვე იზოლატორის აღჭურვილობა უზრუნველყოფს მოხერხებულ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს, ხოლო ჩვენ ვიცავთ გარემოს ნარჩენების შეგროვების და განადგურების დახურული სისტემით.

ინტელექტუალური საკუთრების ანალიზი
ამ პროცესის მიზანია შეისწავლოს სამეცნიერო პუბლიკაციებში მოცემული ინფორმაცია, საპატენტო განაცხადები და დამტკიცებული პატენტები, რითაც შესაძლებელი იქნება მეტის გაგება ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული მიმდინარე შეზღუდვების შესახებ.
დეტალურად
ამ პროცესის მიზანია შეისწავლოს სამეცნიერო პუბლიკაციებში მოცემული ინფორმაცია, საპატენტო განაცხადები და დამტკიცებული პატენტები, რითაც შესაძლებელი იქნება მეტის გაგება ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული მიმდინარე შეზღუდვების შესახებ.
დეტალურად
იცით თუ არა?
ვიდეოს ჩართვა
1
ვიდეოს ჩართვა
აქტიური ნივთიერებების ლაბორატორიული მასშტაბით შემუშავება
მისი მიზანია ისეთი გენერიული აქტიური ნივთიერებების შერჩევა, რომლებიც მისაღები იქნება შემუშავებისა და წარმოებისთვის ინდუსტრიული საკუთრების უფლებების, ტოქსიკოლოგიური და ტექნოლოგიური პერსპექტივების გათვალისწინებით.
დეტალურად
მისი მიზანია ისეთი გენერიული აქტიური ნივთიერებების შერჩევა, რომლებიც მისაღები იქნება შემუშავებისა და წარმოებისთვის ინდუსტრიული საკუთრების უფლებების, ტოქსიკოლოგიური და ტექნოლოგიური პერსპექტივების გათვალისწინებით.
დეტალურად
იცით თუ არა?
2
აქტიური ნივთიერებების ანალიტიკური ტესტირება
მისი მიზანია შეისწავლოს შერჩეული აქტიური ნივთიერებების ქიმიური სტრუქტურა, ფიზიკური მახასიათებლები, სისუფთავე და სტაბილურობა და ამ მონაცემების საფუძველზე შეარჩიოს ყველაზე შესაფერისი ფორმა შემდგომი განვითარებისთვის. აქტიური ნივთიერებების შემუშავების პროცესში ანალიტიკური მეთოდები, ასევე, უნდა დაექვემდებაროს უწყვეტ განვითარებას, საწარმოო პროცესის მასშტაბების ზრდისა და დასრულების პარალელურად. საბოლოოდ შემუშავდება ანალიტიკური მეთოდების შესაბამისი კომპლექტი, რომელიც უზრუნველყოფს აქტიური ნივთიერების ხარისხის სრულყოფილ აღწერას. ეს ანალიტიკური მეთოდები გამოყენებული იქნება ხარისხის კონტროლისა და პროდუქტის გამოშვების პროცესში.
დეტალურად
მისი მიზანია შეისწავლოს შერჩეული აქტიური ნივთიერებების ქიმიური სტრუქტურა, ფიზიკური მახასიათებლები, სისუფთავე და სტაბილურობა და ამ მონაცემების საფუძველზე შეარჩიოს ყველაზე შესაფერისი ფორმა შემდგომი განვითარებისთვის. აქტიური ნივთიერებების შემუშავების პროცესში ანალიტიკური მეთოდები, ასევე, უნდა დაექვემდებაროს უწყვეტ განვითარებას, საწარმოო პროცესის მასშტაბების ზრდისა და დასრულების პარალელურად. საბოლოოდ შემუშავდება ანალიტიკური მეთოდების შესაბამისი კომპლექტი, რომელიც უზრუნველყოფს აქტიური ნივთიერების ხარისხის სრულყოფილ აღწერას. ეს ანალიტიკური მეთოდები გამოყენებული იქნება ხარისხის კონტროლისა და პროდუქტის გამოშვების პროცესში.
დეტალურად
იცით თუ არა?
ვიდეოს ჩართვა
3
ვიდეოს ჩართვა
საპატენტო განაცხადის შედგენა
თუ განვითარების შედეგები წარმოადგენს ინოვაციას, აქტიური ნივთიერების ახალ ფორმას, ან წარმოების პროცესს, რომელიც ღირებულია ინდუსტრიული საკუთრების უფლების თვალსაზრისით, მაშინ მნიშვნელოვანია პატენტის დაცვის მოპოვება, რათა გაიზარდოს ჩვენი კონკურენტუნარიანობა.
დეტალურად
თუ განვითარების შედეგები წარმოადგენს ინოვაციას, აქტიური ნივთიერების ახალ ფორმას, ან წარმოების პროცესს, რომელიც ღირებულია ინდუსტრიული საკუთრების უფლების თვალსაზრისით, მაშინ მნიშვნელოვანია პატენტის დაცვის მოპოვება, რათა გაიზარდოს ჩვენი კონკურენტუნარიანობა.
დეტალურად
იცით თუ არა?
4
აქტიური ნივთიერებების პროპორციული გაზრდა
მისი მიზანია გაანალიზოს ის ფაქტორები, რომლებიც წარმოების პროცესის ზრდისას გავლენას ახდენს ფიზიკურ/ქიმიურ ხარისხზე, რათა შეიწავლოს ფხვნილის ტექნოლოგიის პროცედურები, მოახდინოს პროცესის ოპტიმიზაცია და დააზუსტოს საბოლოო პროდუქტის მახასიათებლები. ლაბორატორიული მასშტაბის პარტიებდან დაწყებული აქტიური ნივთიერების რაოდენობა თანდათანობით იზრდება ინდუსტრიული პარტიების რაოდენობამდე - ანუ ინდუსტრიული წარმოების ზომამდე.
დეტალურად
მისი მიზანია გაანალიზოს ის ფაქტორები, რომლებიც წარმოების პროცესის ზრდისას გავლენას ახდენს ფიზიკურ/ქიმიურ ხარისხზე, რათა შეიწავლოს ფხვნილის ტექნოლოგიის პროცედურები, მოახდინოს პროცესის ოპტიმიზაცია და დააზუსტოს საბოლოო პროდუქტის მახასიათებლები. ლაბორატორიული მასშტაბის პარტიებდან დაწყებული აქტიური ნივთიერების რაოდენობა თანდათანობით იზრდება ინდუსტრიული პარტიების რაოდენობამდე - ანუ ინდუსტრიული წარმოების ზომამდე.
დეტალურად
იცით თუ არა?
ვიდეოს ჩართვა
5
Warningთქვენი ბრაუზერი არის მოძველებული. გთხოვთ, გამოიყენოთ განახლებული ვერსია! Chrome || Firefox